Názory na Účto Tichý

Účto Tichý je účetní program, který automatizuje nebo podstatně usnadňuje vedení daňové evidence a dalších agend podnikatele, jako jsou evidence a odpisování majetku, zásoby, fakturace, personalistika a mzdy, obchodní korespondence, daňová přiznání (DPH, daň z příjmů). Toto účetnictví používají živnostníci, obchodníci, zemědělci, stavební firmy, autodopravci, servisy a opravny, cestovní i realitní kanceláře, hotely a restaurace, vydavatelství, účetní firmy a daňoví poradci, lékaři, právníci, laboratoře, optici i lékárny, církevní společnosti, městské úřady, školy, zájmové organizace aj. Účto Tichý je rozšířený a oblíbený program pro vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) pro živnostníky a firmy, pro plátce i neplátce DPH. Vyniká inteligentním a úsporným zadáváním dat, praktickým a účelným ovládáním a výbornou podporou od výrobce zdarma.

Názory některých uživatelů na Účto Tichý

  • Účetnictví Tichý není modulární, což znamená, že ho nelze skládat a dokupovat po jednotlivých částech. Účetnictví Tichý v sobě obsahuje všechny výše uvedené agendy používané v daňové evidenci, tedy i evidenci majetku, skladovou evidenci, mzdovou evidenci a jiné. Samozřejmě ne každý podnikatel všechny tyto evidence využije. Na druhou stranu je ale také za tak nízkou cenu jinde nepořídí. Velkou výhodu to přináší také účetním společnostem, které vedou daňovou evidenci více firmám, z nichž každá potřebuje evidenci něčeho jiného-jedna například využívá skladovou evidenci a jiná zas třeba mzdovou. U jiného, "modulárního", účetniho programu (např. Pohoda, Money aj.) by se musely tyto evidence kvůli jednotlivým firmám přikupovat. Pro účetní firmy je také důležitý fakt, že v programu Účetnictví Tichý lze vést agendy libovolnému počtu firem a cena programu se s počtem účtovaných firem nezvyšuje.
  • Při výběru účetního software je důležité ujasnit si, co vlastně od programu požadujeme. Co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat jinému a co je pro jednoho předností, může být pro druhého nepřekonatelným nedostatkem.
  • S účetním softwarem Účto Tichý pracuji již od svých studií na obchodní akademii, kde jsem na něm před 7 lety skládala maturitní zkoušku z účetnictví. Od té doby ho stále používám a s potěšením sleduji jak se stále zdokonaluje a vyvíjí.
  • Podle mého názoru je tento program jedním z nejvhodnějších programů třeba pro účetní, kteří dosud vedli svou evidenci pouze ručně a s počítačem nemají velké zkušenosti (samozřejmě nejen pro ně). Jeho ovládání je totiž velmi jednoduché. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že i osoby, které s počítačem nikdy nepracovali nemají potíže se s tímto programem naučit (a věřte, vím o čem mluvím, třeba moji rodiče kromě tohoto programu počítač vůbec nepoužívají).
  • Vždyť účetnictví je z 90% přepisování údajů z dokladů, které se dost často opakují, do naší evidence. Toto účetnictví dává možnost co nejvíce zjednodušit právě tuto činnost. Lze v něm nastavit mnoho údajů, které se v dokladech doplňují automaticky, opakující se platby lze předpřipravit a pouze dopisovat aktuální datumy a čísla dokladů a najde se zde mnoho dalších zlepšováků pro zjednodušení práce.
  • Další výhodou programu je snadné zálohování dat, což pro běžné uživatele velmi důležité. V uživatelské příručce je zálohování velmi dobře popsáno a po pečlivém přečtení by pro uživatele nemělo být zálohování v tomto programu žádným problémem a měl by mimo jiné znát i obsahy jednotlivých adresářů a souborů, do kterých je účetnictví ukládáno.

 

Proč se můžete setkat se spojením Tichý a Ježek

Tichý a Ježek je fenoménem českého trhu s účetními programy. Účetnictví Tichý a Ježek je známo od roku 1991. Přestože se Tomáš Ježek od roku 1996 nijak nepodílí na tvorbě programu, účto si stále zachovává vysoký standard nastavený v počátcích jeho vývoje. Program je tedy někdy označované jako Účto 2000 nebo jako Účto Tichý Ježek.