Vlastnosti Účto Tichý

Sdružení Tichý & spol. je softwarová firma zaměřená na vývoj, prodej a podporu programu pro vedení daňové evidence, jednoduché účetnictví a další administrativní práce. Jediným produktem firmy je program Účto, původně vytvořený v roce 1990 pro vlastní potřebu. Poslední verzi účta používá více než 20 tisíc registrovaných uživatelů. Sdružení Tichý & spol. klademe největší důraz na spokojenost uživatelů s programem. Program Účto Tichý automatizuje nebo podstatně usnadňuje vedení daňové evidence a dalších agend podnikatele, jako jsou evidence a odpisování majetku, zásoby, fakturace, personalistika a mzdy, obchodní korespondence, daňová přiznání (DPH, daň z příjmů).

Program je vhodný jako účetnictví pro restaurace používají jej živnostníci, obchodníci, zemědělci, stavební firmy, autodopravci, servisy a opravny, cestovní i realitní kanceláře, restaurace, vydavatelství, účetní firmy a daňoví poradci, lékaři, právníci, laboratoře, optici i lékárny, církevní společnosti, městské úřady, školy, zájmové organizace aj. Účto je jeden z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších programů ve své kategorii. Program je včetně uživatelské příručky. Získáte telefonický hotline, plnou technickou podporu od výrobce programu Účto a aktualizace během roku zdarma. Program Účto Tichý vám bude zaslán na originálním CD od výrobce programu. Program automatizuje nebo podstatně usnadňuje vedení daňové evidence a dalších agend podnikatele, jako jsou evidence a odpisování majetku, zásoby, fakturace, personalistika a mzdy, obchodní korespondence, daňová přiznání (DPH, daň z příjmů).

S nákupem Účta Tichý získáte

 • Daňovou evidenci, mzdy, faktury, DPH, majetek, kniha jízd, účtování více firem.
 • Telefonická a e-mailová podpora zdarma
 • Poštovné zdarma (v krabicové verzi)
 • Celoroční aktualizace
 • Tištěnou uživatelskou příručku (v krabicové verzi)

 

Hlavní přednosti účetního programu

 • Umožňuje vedení daňové evidence, jednoduché účetnictví a firemní agendy (peněžní deník, fakturace, mzdy, majetek, kniha jízd atd.) pro plátce i neplátce DPH.
 • Umí zpracovávat neomezený počet firem již v základní ceně.
 • EET - elektronická evidence tržeb EET.
 • Inteligentní a úsporné zadávání dat – pořizování dat je nejnáročnější administrativní prací, proto je v účetním programu tato činnost maximálně usnadněna.
 • Praktická a účelná ergonomie – ovládání programu je přizpůsobeno praktickým potřebám uživatelů - účetních. Při práci s programem nepotřebujete myš ani spoustu otevřených oken. Stačí jen dvě ruce a můžete se soustředit na to podstatné - na práci.
 • Zdarma podpora od výrobce – výrobce programu, firma Tichý & spol., poskytuje bezplatné telefonické i písemné konzultace, takže při vedení Vašeho účetnictví budete mít bezpečné zázemí. Jistotu kvalitního zázemí dodává i více několikaleté úspěšné působení výrobce na trhu účetních programů pro vedení daňové evidence.
 • Umožňuje vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) a firemní agendy (peněžní deník, fakturace, mzdy, majetek, kniha jízd atd.) pro plátce i neplátce DPH.
 • Je stabilní a spolehlivý, což dokazuje jeho dlouholeté používání i velká obliba a počet uživatelů.
 • Umí zpracovávat neomezený počet firem již v základní ceně.
 • Účto Tichý používají živnostníci, obchodníci, zemědělci, stavební firmy, autodopravci, servisy a opravny, cestovní i realitní kanceláře, účetní firmy a daňoví poradci, lékaři, právníci, lékárny, městské úřady, školy, zájmové organizace aj.
 • Uživatelsky přístupné nastavování legislativních parametrů umožňuje okamžitě reagovat na změny v zákonech.
 • Jednoduché a intuitivní ovládání, rozsáhlou a propracovanou elektronickou nápovědu.
 • Má vynikající servis od výrobce, bezplatné telefonické i písemné konzultace, firemní Zpravodaj a další služby pro registrované uživatele.
 • Má přes 30 000 registrovaných uživatelů a čtyřikrát záskal ocenění Czech Made.
 • Výrobce poskytuje k programu každoroční upgrade (legislativa, nové funkce, tiskopisy) za výhodnou cenu.
 • Finance - obsahuje vedení peněžního deníku, závazků a pohledávek a evidenci DPH. Uživatel může tisknout peněžní deník v několika variantách. Dále lze kompletně zpracovat přiznání k DPH a tisknout výpočet daňového přiznání DPH včetně úřady požadovaných záznamů. Je také možný přímý tisk formuláře DPH a jeho následné odevzdání na finančním úřadě bez přepisování. Výsledný peněžní deník je rozčleněn do třiceti sloupců. V souladu s účetními předpisy je možné opravovat nebo smazat jakýkoliv účetní zápis, pouze není možné rušení vět v peněžním deníku.
 • Inventář - obsahuje evidenci investičního majetku, drobného hmotného majetku, sklady zboží, materiálu a výrobků s vazbou na montážní listy. Je podporován přenos pohybů položek inventáře do financí a tiskopisů.
 • Přehledy - zahrnuje povinné sestavy účetní závěrky (výkaz příjmů a výdajů, výkaz o majetku a závazcích) a další sestavy, které poskytují souhrnný přehled o finančním stavu firmy. Dále je možné vytvářet přehledové sestavy a grafy podle uživatelem zadaného období, které může zahrnovat i několik let.
 • Tiskopisy - daňová evidence obsahuje adresář odběratelů a dodavatelů, obchodní korespondenci a často používané tiskopisy - faktury, poštovní poukázky, dodací listy, objednávky, příkazy k úhradě a vyúčtování cesty. K dispozici je vždy několik variant tiskových výstupů, které je možné uživatelsky upravovat.
 • Ostatní - mzdová evidence je k dispozici nejen pro potřeby malých organizací do 25 zaměstnanců, ale i pro organizace nad 25 zaměstnanců. Při výpočtu mezd je možné kombinovat hodinovou, měsíční a úkolovou mzdu. Výpočet zdravotního a sociálního pojištění i záloh na daň z příjmu provádí program automaticky včetně ročního zúčtování.
 • verze pro 32bit Windows a verze DOSBox pro uživatele 64bit Windows

 

Proč se můžete setkat se spojením Tichý a Ježek

Tichý a Ježek je fenoménem českého trhu s účetními programy. Účetnictví Tichý a Ježek je známo od roku 1991. Přestože se Tomáš Ježek od roku 1996 nijak nepodílí na tvorbě programu, účto si stále zachovává vysoký standard nastavený v počátcích jeho vývoje. Program je tedy někdy označované jako Účto 2000 nebo jako Účto Tichý Ježek.